LIÊN HỆ

 • Địa Chỉ

  26 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (Bãi Sau)
 • Email

  26topazhotel@gmail.com
 • Điện Thoại

  090.747.8333 - 0909.641.019
  ĐẶT PHÒNG NHANH